پاورپوینت،بودجه و بودجه ریزی 1 و 2 ،267 اسلاید،pptx

پاورپوینت،بودجه و بودجه ریزی 1 و 2 ،267 اسلاید،pptx

پاورپوینت،بودجه و بودجه ریزی 1 و 2 ،267 اسلاید،pptx

این پاورپوینت در مورد بودجه و بودجه ریزی ، در 267اسلاید و شامل پاورپوینت،بودجه و بودجه ریزی ،بودجه و بودجه بندي سرمايه اي،بودجه ریزی و مفاهیم اصلی بودجه بندی,بودجه و بودجه بندی در مدیریت,مدیریت,بودجه,بودجه بندی,تعريف بودجه و تاريخچه بودجه نويسيو منابع می باشد...

•* بودجه سند دخل و خرج دولت است.اینجا هم مشاهده کنید